Zastosowanie próby implant do oceny spawalności stali

Zastosowanie próby implant do oceny spawalności stali

2017-11-30

Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Vol. 88, No 8 (2016)

Autorzy: Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Aleksandra Świerczyńska

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/642