Wpływ techniki ściegu odpuszczającego na spawalność stali S355G10+N pod wodą

Wpływ techniki ściegu odpuszczającego na spawalność stali S355G10+N pod wodą

2017-11-30

Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Vol. 87, No 9 (2015)

Autorzy: Dariusz Fydrych, Jacek Tomków, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/447