Wpływ niezgodności spawalniczych na właściwości mechaniczne złączy spawanych pod wodą metodą mokrą

Wpływ niezgodności spawalniczych na właściwości mechaniczne złączy spawanych pod wodą metodą mokrą

2017-11-29

Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Vol. 84, No 12 (2012)

Autorzy: Grzegorz Rogalski

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/311