Wpływ cyklu cieplnego na właściwości zgrzewanych wybuchowo złączy stal-aluminium

Wpływ cyklu cieplnego na właściwości zgrzewanych wybuchowo złączy stal-aluminium

2017-11-30

Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Vol. 85, No 6 (2013)

Autorzy: Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Włodzimierz Walczak

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/250