Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali S420G2+M spawanej pod wodą metodą mokrą

Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali S420G2+M spawanej pod wodą metodą mokrą

2017-11-30

Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Vol. 85, No 10 (2013)

Autorzy: Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Jacek Tomków, Jerzy Łabanowski

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/192