Pomiary ilości wodoru dyfundującego w stopiwie elektrod celulozowych i zasadowych

Pomiary ilości wodoru dyfundującego w stopiwie elektrod celulozowych i zasadowych

2017-11-30

Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Vol. 86, No 8 (2014)

Autorzy: Dariusz Fydrych, Piotr Malinowski, Aleksandra Świerczyńska, Grzegorz Rogalski

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/51