Ocena możliwości naprawy rurociągu podwodnego ze stali API 5L X65 przy zastosowaniu spawania mokrego

Ocena możliwości naprawy rurociągu podwodnego ze stali API 5L X65 przy zastosowaniu spawania mokrego

2017-11-30

Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Vol. 87, No 5 (2015)

Autorzy: Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/232