Możliwości sterowania ilością wodoru dyfundującego w złączach spawanych

Możliwości sterowania ilością wodoru dyfundującego w złączach spawanych

2017-11-30

Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Vol. 89, No 10 (2017)

Autorzy: Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Aleksandra Świerczyńska, Jerzy Łabanowski

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/813