Instalacje basenowe

Specjalnym typem wymiennika zaprojektowanym dla celów instalacji basenowych są wymienniki B-line. W efektywny sposób podgrzewają wodę basenową nie powodując znacznych spadków ciśnienia w instalacji. W przypadku zastosowania wody morskiej doskonałym rozwiązaniem  jest tytanowy wymiennik typu TI szczególnie odporny na korozję. W instalacjach basenowych mogą być również stosowane inne wymienione poniżej wymienniki.