Panel Studenta

Calculation of the two-phase themosiphon heat exchanger

2013-06-24

Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems : VIII workshop, May 2009 Authors: Artur Fiuk, Cieśliński J.T.

więcej

Experimental investigation of a two-phase thermosyphon heat exchanger

2013-06-24

Heat Powered Cycle, Berlin, conference proceedings, September 2009 Authors: Artur Fiuk, Cieśliński J.T., Smoleń S.

więcej

Ifluence of geometrical and thermophysical parameters on two-phase thermosiphon performance

2013-06-24

HEAT 2008 : proceedings of the 5th International Conference on Transport Phenomena In Multiphase Systems, Białystok, June 2008 Authors: Artur Fiuk, Cieśliński J.T.

więcej

Badania i modelowanie dwufazowego, termosyfonowego wymiennika ciepła

2013-06-24

Raport końcowy z realizacji projektu badawczego Nr 3 T10B 056 28, 2008 Autorzy: Artur Fiuk, Cieśliński J.T., Krasowski K.

więcej