DNA

Wymienniki ciepła DNA stanowią kolejny krok w ewolucji wymienników płaszczowo-rurowych. Zapewniają szereg udoskonaleń w zakresie hydrauliki i wymiany ciepła zachowując cechy i korzyści tradycyjnej konstrukcji. DNA osiąga znacznie wyższy współczynnik wymiany ciepła w porównaniu do standardowych rozwiązań. Rozmieszczenie rurek w płaszczu pozwala na efektywniejszą pracę w instalacjach wysokoprzepływowych (np. spaliny, gorące powietrze, para o niskim ciśnieniu).

Dzięki swej unikatowej konstrukcji po stronie rurek, przystosowany jest do pracy z mediami o dużej lepkości, utrzymując wysoki poziom wymiany ciepła. Konstrukcja DNA pozwala osiągnąć mniejsze i lżejsze urządzenie przy znacznej oszczędności materiału, jednocześnie zachowując  wysoką odporność mechaniczną.

Załączniki

Galeria

Produkty z kategorii

Zastosowanie kategorii

Wg. branż:
 • Przemysł maszynowy
 • Przemysł wydobywczy
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł energetyczny
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł chemiczny
 • HVAC
Wg. zastosowania:
 • Podgrzewanie i chłodzenie płynów w procesie przeróbki ropy
 • Chłodnice oleju hydraulicznego i innych płynów przemysłowych
 • Zakłady celulozowe
 • Zakłady tekstylne
 • Procesy chemiczne
 • Parowniki i skraplacze w agregatach chłodniczych
 • Procesy podgrzewania lub oziębiania płynnych produktów spożywczych
 • Procesy pasteryzacji
 • Ogrzewanie zawiesin mineralnych
 • Systemy ogrzewania olejem termicznym
 • Systemy ogrzewania parą
 • Podgrzewacze regeneracyjne
 • Chłodnice międzystopniowe
 • Systemy ogrzewania parą
 • Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
 • Systemy grzewcze