Zgłoszenie gwarancyjne

Aby skorzystać z formularza proszę uruchomić obsługę Javascript w przeglądarce lub skontaktować się z nami bespośrednio: info@secespol.pl

Dane zgłaszającego

Informacje o zgłaszanym urządzeniu

Warunki pracy

Strona ciepła Strona zimna

Opis uszkodzenia *

Załączniki

Uwaga

W przypadku nieuznania reklamacji, za otrzymany wymiennik zastępczy zostanie wystawiona faktura, którą należy uregulować w podanym na niej terminie.

---------------------------------------------------

Administratorem Państwa danych osobowych jest SECESPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul Warszawska 50, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060528 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, NIP: 584-02-51-681 +48 55 888 55 00 adres e-mail rodo@secespol.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia gwarancyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa (art. 6 ust. 1 b) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców. operatorom pocztowym, dostawcom i serwisantom usług IT ,kancelariom prawnym.

Przysługuje Państwu prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
2. sprostowania danych osobowych;
3. usunięcia danych osobowych;
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. przenoszenia danych;
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo roszczeń podatkowych.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Bez podania tych danych nie moglibyśmy zawrzeć umowy.