FAQ

Technické otázky

Jaký výměník je vhodný pro daný výkon?

Je těžké odpovědět na tuto otázku jednou větou. Vše záleží na provozních parametrech zařízení. Příklady parametrů pro výběr výměníků tepla se nalézají v katalogu jednotlivých výměníků.

Jaké budou tlakové ztráty výměníku, kde známe průtoky?

Pro výpočet hydraulického odporu musí být známy provozní parametry, tj. pracovní látka a rozdíl teplot pro daný průtok (průtok a teplota na vstupu a výstupu výměníku) nebo výkon přenášený přes výměník a teplota na vstupu a výstupů pro danou pracovní látku.

Pokud zapojím pájený deskový výměník tepla jinak, než-li doporučuje výrobce, bude pracovat správně?

Nejdůležitější je, aby pájený výměník tepla pracoval v protiproudu. Pro správný provoz musí být výměník nainstalován ve svislé poloze, v souladu s manuálem výměníku tepla.

Výměník nefunguje, proč?

Příčin může být více. Nejčastější jsou: zavzdušněný systém, špatný výběr výměníku – příliš malé zařízení ve srovnání s provozními parametry systému, nepřítomnost filtru před výměníkem, což vede k zanesení výměníku úsadami.

Mohou být pájené deskové výměníky provozovány v horizontální poloze hrdly nahoru?

Nemohou. V případě instalace výměníku v jiné poloze než svislé může nastat problém např. se zavzdušněním výměníku.

Jaké informace jsou potřeba pro výběr výměníku tepla?

Musí být uvedena informace o typu pracovních látek (médií) a teplotních spádech na primární a sekundární straně. Kromě toho musí být uveden výkon, který má výměník tepla přenášet, nebo průtok, který má být na některé ze stran. Pokud je to vyžadováno, také maximální tlakové ztráty.

Mohou výměníky JAD (X) fungovat v horizontální poloze?

Nedoporučujeme  provoz výměníků v této poloze a zejména to není vhodné v systémech, kde dochází k fázové přeměně. Nicméně jsou kritéria, při kterých je možné akceptovat provoz výměníku v horizontální poloze. Hovoříme o uzavřeném systému s možností úplného odvzdušnění, ve kterém nedochází k fázové změně. V této věci, prosím, kontaktujte naše technické oddělení.

Může výměník JAD 3.18 nebo JAD 6.50 pracovat v kontaktu s párou?

K provozu na páru jsou přizpůsobeny zejména výměníky typu JAD X. Ohledně této věci, prosím, kontaktujte technické oddělení.

Může být pára u výměníku typu JAD na straně pláště?

Doporučujeme, aby pára byla vždy na straně trubek. V některých speciálních případech může být na straně pláště. V této věci, prosím, kontaktujte naše technické oddělení.

Proč při výběru výměníku na páru výrobce uvažuje 30% předimenzování?

Vyplývá to z možnosti zaplavení 30% plochy trubkového svazku výměníku JAD X kondenzátem v průběhu jeho provozu.

Proč program na výpočet výměníků tepla - CAIRO - nepočítá výměníky?

Nejčastější chybou, které se dopouštějí uživatelé programu, je chybný výběr výměníků tepla z výběrového seznamu a také uvádění maximálních tlakových ztrát např. 0 kPa. V případě problémů s ovládáním programu mohou naši techničtí konzultanti provést bezplatné telefonické školení.  Prosím, kontaktujte naše technické oddělení.

Čím se liší výměník JAD X od výměníku JAD X(K)?

Výměník JAD X má trubky hladké, zatímco JAD XK trubky vrubované.

Lze objednat výměník JAD s jinými hrdly než jsou standardní?

SECESPOL nabízí produkty podle individuální poptávky zákazníka. Nicméně v takových případech je cena kalkulována individuálně a prodlužuje  se termín dodání objednaného výměníku.

Logistika

Jaký je termín dodání objednaného výměníku tepla?

Obecně platí, že dodání výměníku trvá 2-3 pracovní dny, pokud je zboží skladem.

Je možné odebrat výměník osobně?

Ano, je možné odebrat výměník osobně.

Jaká je otevírací doba skladu?

Sklad je otevřen od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hod.

Kolik stojí dodání výměníku do určeného místa?

Přepravní cena závisí na váze, rozměrech výměníku a místě dodání.