Polityka jakości

Nadrzędnym celem firmy SECESPOL jest zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanych produktów. Realizując misję, jaką jest uzyskanie pozycji lidera na rynku nowoczesnych wymienników ciepła spełniających najwyższe światowe standardy jakości, wprowadzono w firmie System Zarzadzania Jakością. Jego  surowym standardom podlegają zarówno materiały jak i wszystkie etapy procesu produkcji. System ten jest zgodny z normą EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007 a także wymaganiami Dyrektywy 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Spełnia on również najwyższe wymagania stawiane producentom urządzeń ciśnieniowych przez American Society of Mechanical Engineers (ASME) oraz China Manufacturing License.

System Zarzadzania Jakością SECESPOL opiera się na następujących zasadach:

  • w pełni partnerska współpraca z dostawcami usług i wyrobów, oparta na wzajemnym zaufaniu i obiektywnej ocenie;
  • systematyczne podnoszenie poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników, pozwalające na produkcję wymienników ciepła na najwyższym światowym poziomie;
  • kontrola procesów produkcyjnych
  • ciągle doskonalenie utrzymywanego Systemu Zarzadzania Jakością.